devrimci
Büyüt
Bastille Hapishanesi'ne hücum, 14 Temmuz 1789, Fransız Devrimi 

Sözlükte "devrimci" ne demek?

1. Devrim yapan ya da devrime bağlı olan, inkılapçı.

Devrimci kelimesinin ingilizcesi

adj. revolutionary
n. reformer, reformist, revolutionary