devrimci
Büyüt
Bastille Hapishanesi'ne hücum, 14 Temmuz 1789, Fransız Devrimi 

Sözlükte "devrimci" ne demek?

1. Devrim yapan ya da devrime bağlı olan, inkılapçıdevrimci

Devrimci kelimesinin ingilizcesi

adj. revolutionary
n. reformer, reformist, revolutionary

İlgili olabilecek başlıklar

Devrim nedir?
Devri nedir?
Devrimcilik nedir?